Vizyon & Misyon

Vizyon: 

“Alçı Dekorasyon sektöründe müşteri gereksinimlerine uygun, güvenli, çevreye saygılı ürün ve beklentilerin üzerinde
yaratıcı hizmet sağlayan dünyanın lider kuruluşlarından biri olmaktır.”

 

Misyon: 

“Müşterilerimizin istekleri önceliğinde; Doğru ürünü, doğru yere, doğru zamanda ve doğru fiyata sunmak.”
Eralçı Firması Çalışanları, her zaman aktif ve maraton koşucularıdır, hiçbir zaman hantal güreşçiler gibi olmayacaktır.

 

Değerlerimiz: 

 • Alçı Dekorasyon kültürünü korumak
 • Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak
 • Yüksek motivasyonlu ve başarı odaklı takım ruhu
 • Başarmak için hırslı ve profesyonel olmak
 • Zamanında karar almak
 • Sürekli gelişmek için kaynak yaratmak
 • Değişime yatkın olmak
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
 • Müşterilerimize hızlı hizmet sunmak
 • Takım olarak iş birliği içerisinde çalışmak
 • Güvenirlik
 • Mükemmeliyetçilik
 • İnsana ve çevreye saygı
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Tasarrufa önem vermek
Kalite Politikamız: 

Teknolojik gelişmeleri izleyip uygulayarak üretime yansıtmak, ürün yelpazesini günden güne genişletmek
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek müşterilerimize hatasız, zamanında ve sürekli hizmet vermek
Eralçı Firmasının özü olan çalışanlarımızın motivasyonunu ve kalite yönetim sistemine katkılarını artırarak bilgi, beceri ve tecrübelerini firmamız yararına sağlamak
Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hedeflerin başarılması için etkin bir iç ortam oluşturmak

Çevre ve İSG Politikamız: 

Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliğine (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak
Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak
Riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek
Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışmak, mümkün olduğunda geri kazanımını sağlamak veya uygun yollarla bertaraf etmek
Yeni yatırım projelerinde, çevre ve çalışma güvenliği faktörlerini göz önünde bulundurmak
Çevre ve İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek
Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak
Çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek